Liggende vleugeltjesbloem

Polygala serpyllifolia

Habitat: 

Liggende vleugeltjesbloem is een soort van schrale graslanden, in het bijzonder van heischrale graslanden en grazige delen van vochtige heiden. Ze heeft, in tegenstelling tot gewone vleugeltjesbloem, een voorkeur voor zure tot zwak zure bodems.