Ruw beemdgras

Poa trivialis

Beschrijving: 

Ruw beemdgras is een middelhoge tot hoge, soms laag blijvende, in losse pollen groeiende voorzomerbloeier zonder wortelstok. Vaak vormt het tal van draadvormige uitlopers waaraan tere scheuten met heel smalle bladeren ontspringen. In volle licht vormt hij krachtige, dikwijls paars aangelopen pollen met opgerichte bladeren en forse pluimen.

Beheer: 

Ruw beemdgras is een typische grassoort van fase 1 graslanden. Deze graslanden zijn nog zeer voedselrijk en hebben een lage biodiversiteit. Om ze om te vormen naar soortenrijke graslanden moet je 2 tot 3 keer per jaar maaien, met de eerste maaibeurt eind mei.

Habitat: 

Ruw beemdgras is te vinden op zeer uiteenlopende plaatsen, maar over het algemeen kan gesteld worden dat deze soort de uitgesproken droge plaatsen en de voedselarme plekken mijdt. We vinden het in voedselrijke weiden, langs oevers, in loofbossen, op wegbermen, in tuinen en zelfs op akkers. Langdurige, winterse overstromingen worden goed verdragen. Een grotere dosis stikstof in de bodem bevordert Ruw beemdgras vaak in grote mate. In Vlaanderen is Ruw beemdgras één van de meest algemene grassen en de wetenschappelijke naam ("het triviale beemdgras") wijst erop dat dit in een groot deel van de wereld zo is. Het is ook een soort die zich in het recente verleden heeft uitgebreid. We vinden het vaak samen met Engels raaigras en Fioringras en het is zonder twijfel één van de belangrijkste grassen van allerhande voedselrijke, bemeste, verstoorde en vochtige plaatsen.