Plat beemdgras

Poa compressa

Habitat: 

Plat beemdgras groeit op zonnige, droge, stenige plaatsen in steden, zoals muurtjes, voetpaden, enz. Daarnaast gedijt het ook op droge, voedselarme, basische bodems.