Knolbeemdgras

Poa bulbosa

Habitat: 

Knolbeemdgras is een soort van pioniersvegetaties op droge, voedselarme, zwak zure tot basische bodems. Ze komt in Vlaanderen vooral voor in de Duinen en langs de Grensmaas. In de Duinen groeit de soort op allerlei door de mens beïnvloede standplaatsen. De meest natuurlijke standplaatsen zijn paadjes in de Duinen. Sterker antropogeen beïnvloede plaatsen zijn de middenbermen van de kustbaan, de bedding van de kusttram en het voormalige rangeerstation van de haven van Zeebrugge. Aan de kust komt knolbeemdgras samen voor met onder meer hertshoornweegbree, duinlangbaardgras, zanddoddengras, kegelsilene en een reeks kleine vlinderbloemigen, waaronder gestreepte klaver en kleine rupsklaver. Langs de Maas komt knolbeemdgras op diverse plaatsen voor op de Maasdijken. Ook in het binnenland is er een aantal vindplaatsen op sterk antropogene locaties. De Belgische Flora (LAMBINON et al. 1998) vermeldt ook oude muren, maar dat gaat vermoedelijk over Waalse vindplaatsen.