Kleine bevernel

Pimpinella saxifraga

Habitat: 

Kleine bevernel komt voor in voedselarme tot matig voedselrijke, droge of vochtige graslanden en bermen, en soms op rotsen, waar ze dankzij haar lange penwortel kan overleven. Het is een soort die moeilijk nieuwe terreinen koloniseert. Ze verspreidt zich enkel door zaden en vormt geen langlevende zaadbank. Deze rozetvormende, thermofiele schermbloemige groeit meestal op basische tot kalkrijke bodem. De soort wordt beschouwd als indicatorsoort voor oude, niet te sterk bemeste graslanden (WELLS et al. 1976), met name droge kalkgraslanden en zandige, droge graslanden.