Grote bevernel

Pimpinella major

Beheer: 

Grote pimpernel is laat bloeiende hooilandplant. De plant staat meestal in juli of augustus in bloei. De zaden zijn pas eind augustus of september rijp, ze zien dan zwart. Een goed beheer voor planten van glanshaverhooilanden die vrij laat bloeien bestaat uit een vroege 1ste maaibeurt eind mei begin juni en een late 2de maaibeurt half tot eind september. Meer info over beheer vind je bij het natuurstreefbeeld soortenrijke Glanshavergraslanden.

Habitat: 

Grote bevernel komt voor op vochtige, matig voedselrijke bodems, vooral in hooiland en in bermen, maar eveneens langs grazige paden, heggen, bosranden, taluds en in holle wegen. Het is een typische soort van glanshavergraslanden.