Gewoon timoteegras

Phleum pratense

Habitat: 

In Vlaanderen is gewoon timoteegras wijdverspreid in vochtige tot vrij droge graslanden op voedselrijke bodems. Vooral in niet te sterk bemeste, beweide kamgraslanden is het een zeer abundante soort, hoewel er nooit van dominantie sprake is. Gewoon timoteegras werd frequent ingezaaid als cultuurgras in hooilanden.