Groot hoefblad

Petasites hybridus

Habitat: 

Groot hoefblad is een soort van vochtige of tijdelijk natte, zeer voedselrijke, zonnige of licht beschaduwde plaatsen. De soort komt in hoofdzaak voor langs waterlopen, vijvers en kanalen, op (spoor)wegbermen en in moerassige ruigten, soms in open bossen, maar steeds op vruchtbare alluviale bodems. Ze verspreidt zich tamelijk gemakkelijk langs waterlopen door middel van weggespoelde rizoomfragmenten, maar kan ook gebieden koloniseren met behulp van door de wind verspreide zaden. Zaadvorming treedt echter niet vaak op, want het is een tweehuizige plant, en vrouwelijke planten komen niet vaak voor. Groot hoefblad is een sterk competitieve groeier en kan met zijn zeer grote bladeren en vertakkende wortelstokken snel de vegetatie domineren.