Kleverige ogentroost

Parentucellia viscosa

Habitat: 

Kleverige ogentroost kent in Vlaanderen haar optimum in eerder schrale, iets vochtige, zwak zure graslanden. De soort kan echter ook op kalkrijk zand gevonden worden. Bij verruiging wordt ze wellicht vlug weggeconcurreerd door sterkere inheemse soorten. Op haar weinige permanente groeiplaatsen in Vlaanderen wordt haar voortbestaan voornamelijk gewaarborgd door een strikt maaibeheer (in het kader van brandpreventie rond munitiedepots). Daarnaast wordt kleverige ogentroost steeds vaker aangetroffen in ingezaaide percelen of op opgespoten terreinen. In die gevallen houden de populaties vaak niet lang stand.