Ruige klaproos

Papaver argemone

Habitat: 

Van alle inheemse klaprozen verkiest ruige klaproos de meest extreme milieus. Het is een pionier van open, droge standplaatsen, zoals akkers, wegbermen en spoorwegterreinen op matig voedselrijke bodems. Vooral op het extreem droge en snel opwarmende grind van spoorwegterreinen komen talrijke en grote populaties voor.