Koningsvaren

Osmunda regalis

Habitat: 

Koningsvaren is een plant van bossen op voedselarme tot matig voedselrijke, vochtige tot natte, kalkarme bodems.