Wilde marjolein

Origanum vulgare

Habitat: 

Wilde marjolein is een overblijvende soort van graslanden, ruigten en zomen op kalkrijke (leem)bodems. Ze staat op voedselarme tot matig voedselrijke standplaatsen en wordt vooral gevonden in wegbermen, dijkgraslanden langs de Maas en op spoorwegterreinen. In het Oost-Vlaamse krekengebied komt ze voor op polderdijken waar schelpgruis voor de nodige kalk zorgt. Soms wordt ze gevonden op met kalkrijk zand opgespoten industrieterreinen.