Purperorchis

Orchis purpurea

Habitat: 

Purperorchis komt voor op kalkrijke gronden, kalkverweringsgronden, vruchtbaar leem en op afgespoeld materiaal in lichtrijke bossen op kalkhoudende bodems, in struweelrijke kalkgraslanden en in bosranden en wegbermen. In donkere bossen zijn de planten ijler en kleiner. Purperorchis is een soort die lokaal goed reageert op aangepast beheer (verhoogde lichtinval op de bosbodem, terugdringen van bodembedekkers), maar zal, gezien de specifieke standplaatsvereisten, steeds vrij zeldzaam blijven.