Soldaatje

Orchis militaris

Habitat: 

Soldaatje groeit bij voorkeur op niet al te droge kalkgraslanden en meer in het bijzonder op grazige plaatsen. Soms is de soort ook in bosranden en open plekken in loofbossen te vinden, vaak in de lichte schaduw van struikjes. De biotoopvoorkeuren van soldaatje komen deels overeen met die van purperorchis, een soort die vaak in haar nabijheid groeit en waarmee geregeld bastaarden worden gevormd.