Mannetjesorchis

Orchis mascula

Habitat: 

Mannetjesorchis is een soort die meestal groeit in lichte bossen en onder struikgewas, soms ook in bosranden op stenige hellingen. Daarbij staat ze meestal in kalkhoudende tot kalkrijke bodems. In haar omgeving, maar meestal op iets lichtrijkere standplaatsen, vindt men dikwijls purperorchis.