Addertong

Ophioglossum vulgatum

Habitat: 

Addertong is een polyploïd met hoog chromosoomgetal (2n=480), die voornamelijk karyologisch (of op basis van de DNA-inhoud) eenduidig van Azorenaddertong (O. azoricum) (2n=720) te onderscheiden is. Addertong is een soort van onbemeste graslanden op vochtige tot natte, voedselarme, zwak zure, neutrale tot alkalische grond.