Esparcette

Onobrychis viciifolia

Habitat: 

Esparcette geeft de voorkeur aan warme, zonnige standplaatsen. De soort staat vooral op droge, kalkhoudende, matig voedselrijke en stikstofarme gronden. Men kan ze aantreffen in droge graslanden, op oude spoorwegbermen, op braakland, nabij bouwland enz.