Kransvederkruid

Myriophyllum verticillatum

Habitat: 

Kransvederkruid groeit het best in rustig, niet al te voedselrijk of te hard, stilstaand tot zwak stromend, zoet water met een eerder neutrale pH. Gewoonlijk is er sprake van enige kwel of grondwaterinvloed die voor een goede koolstofdioxidevoorziening zorgt en fosfaat doet neerslaan (contactzones tussen zuurder en kalkrijk water). Vaak is er ook enige vertroebeling door colloïden.