Moerasvergeet-mij-nietje

Myosotis scorpioides

Habitat: 

Betreffende de taxonomie van de groep van vergeet-mij-nietjes met kelken zonder afstaande haren: zie de opmerkingen bij zompvergeet-mij-nietje. De standplaatsvereisten van moerasvergeet-mij-nietje zijn zeer vergelijkbaar met die van zompvergeet-mij-nietje: zompige oevervegetaties, natte graslanden, moerassige plaatsen enz.