Zompvergeet-mij-nietje

Myosotis cespitosa

Beschrijving: 

Zompvergeet-mij-nietje heeft zoals de andere vergeet-mij-nietjes typische lichtblauwe bloempjes. Het verschil met andere vergeet-mij-nietjes zit hem in de kelk. Deze heeft aanliggende haren en is ongeveer tot de helft ingesneden. Hierdoor vormen de kelktanden een ongelijkbenige driehoek met een basis die korter is dan de opstaande zijden.
De bloemkroon is blauw, vergroeid en tussen de 2 mm en 5 mm breed. De kroonslippen zijn ongeveer even lang als de kroonbuis.
Zoals de andere vergeet-mij-nietjes zijn de bladeren gaafrandig en zittend.

Habitat: 

Zompvergeet-mij-nietje is een soort van natte hooilanden, moerasvegetaties, rietland, oevers van sloten, beken, rivieren en kanalen, natte duinpannen en andere periodiek overstromende grazige vegetaties. De soort groeit op voedselrijke, meestal kalkarme, neutrale tot zwak zure, vaak zandige tot venige bodems en vermijdt brak water.