Zompvergeet-mij-nietje

Myosotis cespitosa

Habitat: 

De groep van vergeet-mij-nietjes met kelken zonder afstaande haren is taxonomisch bijzonder ingewikkeld door het bestaan van een aantal kritische taxa die al dan niet opgenomen zijn in de opeenvolgende edities van de courante flora's. Het gebruik van de wisselende subgroepen (‘verzamelsoorten’) op de streeplijsten heeft bovendien de verwarring verder in de hand gewerkt. Zompvergeet-mij-nietje is een soort van natte hooilanden, moerasvegetaties, rietland, oevers van sloten, beken, rivieren en kanalen, natte duinpannen en andere periodiek overstromende grazige vegetaties. De soort groeit op voedselrijke, meestal kalkarme, neutrale tot zwak zure, vaak zandige tot venige bodems en vermijdt brak water.