Kruismuur

Moenchia erecta

Habitat: 

Kruismuur groeide in Vlaanderen in open graslanden en pioniersvegetaties op droge, kiezelrijke zandgronden. Ze werd gevonden op braakliggende terreinen, in akkerranden, op heideterreinen en in wegranden. In grazige vegetatie moet ze het hebben van open plekjes die bijvoorbeeld ontstaan als een gevolg van intensieve begrazing.