Tengere veldmuur

Minuartia hybrida

Habitat: 

Tengere veldmuur groeide in Vlaanderen vooral als onkruid in de randen van matig voedselrijke akkers op basische bodems. Van nature komt de soort voor op open plekken in droog, stenig grasland op kalkrijke bodems.