Waterdrieblad

Menyanthes trifoliata

Habitat: 

Waterdrieblad vind je in laagveenmoerassen, venige weidegebieden, verlandende vennen en poelen, sloten in venige terreinen, afgesloten riviermeanders enz. Het is een soort van mesotrofe, zachte, licht zure tot neutrale wateren.