Polei

Mentha pulegium

Habitat: 

Polei is in Vlaanderen tegenwoordig nog slechts bekend van een uiterst beperkt aantal plaatsen langs de Maas. Vroeger werd de soort ook langs de Schelde en de Demer aangetroffen. Nu komt ze nog alleen nog voor in pioniersgraslandjes op de oevers en dijken van de Maas. Polei is een soort van zilverschoongraslanden. Ze komt dus voor met karakteristieke soorten van locaties met wisselende grondwaterstanden, begrazing en betreding. Andere typische planten op analoge plaatsen langs de Maas zijn onder meer akkerkers, engelse alant, ruige zegge, vijfvingerkruid, zilverschoon, aardbeiklaver en geknikte vossenstaart.