Eenbloemig parelgras

Melica uniflora

Habitat: 

Eenbloemig parelgras groeit van nature in loofbossen op zwak zure tot neutrale of licht kalkhoudende, lemige, soms oppervlakkig uitgeloogde, matig voedsel- en stikstofrijke bodems met een redelijk goed verterende strooisellaag. De soort staat gewoonlijk op tamelijk schaduwrijke plekken. Bij voorkeur groeit ze in hellingbos van het type parelgras-beukenbos. In dergelijke omstandigheden kan ze soms vrij overvloedig optreden. Een verandering in lichtcondities of voedselrijkdom doet de soort drastisch afnemen of in het ergste geval (bij langdurige veranderingen) verdwijnen. De soort is zeer indicatief voor oud bos. Eenbloemig parelgras groeit ook wel eens buiten oud bos, maar dan betreft het gewoonlijk groeiplaatsen in houtkanten die een relict zijn van het vroeger op die plaats voorkomende bos. De soort wordt door mieren verspreid en kan blijkbaar een zaadbank vormen (GRIME & HUNT 1988).