Wolfspoot

Lycopus europaeus

Habitat: 

Wolfspoot is een soort van stabiele oevers, die niet of slechts incidenteel begraasd worden, en van allerlei zones in contact met water, zoals kademuren, walgrachten en houten beschoeiingen. De soort staat ook op rottend hout, maar steeds in de nabijheid van water.