Ruige veldbies

Luzula pilosa

Habitat: 

Ruige veldbies is een eerder schaduwminnende soort van voornamelijk loofbos. Vooral langs donkere bosranden en bospaden of op boswallen kan men ze aantreffen, dikwijls slechts in kleine aantallen. Op kapvlakten die wat te veel in de zon komen te liggen, kwijnt ze enigszins. Ze staat meestal op matig zure, vochthoudende tot matig natte standplaatsen, dikwijls op wat ruwere humus maar ook geregeld op vrijwel naakte bodem. Op lemige of zandlemige gronden groeit deze veldbies het best. Het is een soort die vaak aan oud bos is gebonden. Maar ook langs oude, schaduwrijke houtkanten en hagen kan men de soort soms tegenkomen op voorwaarde dat de standplaats niet uitdroogt in volle zomer. Dat ze kan overleven in dergelijke houtkanten en heggen verklaart meteen waarom ze ook wel eens in nieuw bos met dat soort kleine landschapselementen wordt waargenomen. De soort vormt een zaadbank, maar heeft een vrij beperkte kolonisatiecapaciteit.