Moerasrolklaver

Lotus pedunculatus

Beschrijving: 

Moerasrolklaver is een gele vlinderbloemige waarbij de bloemen met 5 tot 12 bijeen staan. De bladeren hebben 5 deelblaadjes waarvan er 2 tegen de stengel staan en dus op steunblaadjes lijken. De nerven op de deelblaadjes zijn goed zichtbaar. De stengel is duidelijk hol.

Het meest kan je Moerasrolklaver verwarren met Gewone rolklaver.

De kenmerken om Moerasrolklaver te onderscheiden van Gewone rolklaver zijn:

  • een duidelijk holle stengel, bij Gewone rolklaver is de stengel zo goed als vol;
  • vaak meer dan 8 bloempjes bij elkaar, bij Gewone rolklaver meestal 3 tot 6 bloemen en niet meer dan 8;
  • duidelijke nerven op de blaadjes, deze zijn bij Gewone rolklaver niet duidelijk;
  • kelktanden die zijn teruggekromd als de bloemen nog niet in bloei staan, bij Gewone rolkalver zijn deze niet teruggekromd.

Er zijn nog vele andere vlinderbloemige met gele bloempjes zoals Veldlathyrus (blad met een rank) en Wondklaver (bladeren met meer dan 5 deelblaadjes), maar deze lijken minder op Moerasrolklaver.

Beheer: 

Het maaibeheer met afvoer van het maaisel in vochtige hooilanden en ruigtes in een geschikt beheer voor deze soort. Wanneer er bemesting optreed zal deze soort verdwijnen.

Moerasrolklaver is samen met Gewone rolkalver een waardplant voor het Icarusblauwtje en de Sint-Jansvlinder. Gefaseerd maaibeheer is nodig voro deze en andere insecten.

We gebruiken deze soort voor de herkenning en opvolging van Dotterbloemgraslanden (rbbhc). Het is een trajectsoort voor vochtige ruigtes (rbbhf), Blauwgraslanden (6410)  en vochtige duinvalleien (2190_mp).

Habitat: 

Moerasrolklaver is een soort van laagveenmoerassen, natte graslanden en ruigten. Ze komt op quasi elke bodemtextuur voor, met uitzondering van zware of brakke zeeklei. Moerasrolklaver komt zowel voor op zure als op basische bodems. De soort gedijt zowel onder hooilandbeheer als graasbeheer, maar kan ook in niet beheerde ruigten overleven.