Slijkgroen

Limosella aquatica

Habitat: 

Slijkgroen is een plantje van vochtige, vaak tijdelijk overstroomde, kalkarme tot kalkrijke, soms enigszins zilte, slib-, zand- of grindbodems. De soort komt voor langs vochtige wegkanten, oevers van meren, periodiek drooggelegde visvijvers, rivieroevers en dergelijke meer. De recente groeiplaatsen in Vlaanderen zijn echter meestal in meer kunstmatige habitats te vinden, zoals nieuw aangelegde waterbekkens, ontzandingen, opgespoten terreinen en zelfs tankpistes in militaire do meinen. Dat soort voor slijkgroen geschikte plekjes ontstaat vaak in de marge van grootschalige ingrepen in het landschap. Slijkgroen is een circumpolair verspreide soort van het noordelijk halfrond.