Peperkers

Lepidium latifolium

Habitat: 

Peperkers groeit op haar weinige Vlaamse groeiplaatsen in matig voedselrijke, iets vochtige tot droge ruigten. De soort werd daarnaast ook aangetroffen langs rivieroevers en in wegbermen, maar is dan vaak onbestendig. Mogelijk komt peperkers in Vlaanderen voorlopig niet echt in haar optimale biotoop voor. Elders vertoont de soort vaak een uitgesproken voorkeur voor eerder brakke gronden. In optimale ecologische omstandigheden vormt peperkers vaak grote, bijna monotypische bestanden.