Veldkruidkers

Lepidium campestre

Habitat: 

Veldkruidkers groeit op zonnige plaatsen. De plant is een pionier van open begroeiingen op matig voedselrijke en kalkhoudende bodems. Dergelijke condities zijn bijvoorbeeld te vinden in bermen en spoorwegbeddingen en op braakliggende terreinen. Die soort ruigten ontstaan onder menselijke invloed en zijn doorgaans vrij soortenrijk.