Ruige leeuwentand

Leontodon hispidus

Habitat: 

Ruige leeuwentand is een soort van graslanden op vochtige, voedselarme tot matig voedselrijke basische bodems.