Klein spiegelklokje

Legousia hybrida

Habitat: 

Klein spiegelklokje is een onkruid van vochtige, kalkrijke, matig voedselrijke graanakkers. Met uitzondering van twee vindplaatsen na 1972 uit de omgeving van Hoegaarden, betreffen alle andere vondsten tijdens de tweede karteringsperiode adventiefwaarnemingen in de omgeving van graanoverslagplaatsen in havens.