Boslathyrus

Lathyrus sylvestris

Habitat: 

Extensief beheerde bermen langs wegen, kanalen en spoorwegen, op kalkhoudende bodem, vormen de voorkeurbiotoop van boslathyrus. De soort groeit zowel in al dan niet beschaduwde ruige kruidenvegetaties als in gemengde begroeiingen van kruiden en struiken (bv. bosranden en holle wegen). Vindt deze klimplant geen steun in de takken van struiken, dan kruipen de stengels over de grond en verovert de plant op die manier dikwijls een opvallende plaats in de begroeiing.