Graslathyrus

Lathyrus nissolia

Habitat: 

Graslathyrus is een soort van vochtig grasland, die zich gedraagt als een zich wat laattijdig manifesterende pionier. Veelal gaat het om locaties die enkele jaren tot zelfs decennia voorheen vergraven zijn. Kanaalbermen, wegbermen en braakland zijn in Vlaanderen de klassieke milieus. Graslathyrus wordt in Vlaanderen het meest op lemige bodems gevonden. Vaak staat de soort op iets ruderale plaatsen. Graslathyrus mijdt plaatsen met een intensief maai- of graasbeheer.