Brede lathyrus

Lathyrus latifolius

Habitat: 

Brede lathyrus verkiest in Vlaanderen voedselrijke, zonnige ruigten op iets vochtige tot droge gronden. Heel vaak gaat het om verlaten spoorwegterreinen, weg- of kanaalbermen, enzovoort. In optimale omstandigheden kan brede lathyrus op dergelijke standplaatsen grote populaties opbouwen.