Ingesneden dovenetel

Lamium hybridum

Habitat: 

Ingesneden dovenetel vertoont ecologisch een grote overeenkomst met de nauw verwante paarse dovenetel, al is de soort relatief vaker te vinden op zwaardere klei- en leembodems. Geregeld worden de twee soorten op akkers of in bermen in elkaars onmiddellijke buurt aangetroffen. Als eenjarige plant groeit ingesneden dovenetel vooral op akkers, maar verder ook in diverse andere milieus met een hoge dynamiek, zoals tuinen, omgewoelde bermen enz.