Beemdkroon

Knautia arvensis

Beschrijving: 

Beemdkroon is een vrij grote (15 tot 60 cm) ruw behaarde plant met tegenoverstaande bladeren. Je kan hem eenvoudig herkennen aan de licht blauwpaarse tot roze bloemen die samen staan op een hoofdje. De randbloemen zijn stralend wat wil zeggen dat de buitenste kroonbladeren groter zijn dan de binnenste. Ook de lange meeldraden die buiten de kroonbladeren uitsteken vallen van dichtbij op.  
De onderste bladeren zijn een beetje gezaagd, de bladeren die hoger staan zijn veervormig ingesneden.

Verwarring mogelijk met:

Duifkruid lijkt sterk op Beemdkroon maar kan je herkennen aan de kelk van elk bloempje. Deze kelk heeft bij Duifkruid 5 donkere naaldvormige tanden. Bij Beemdkroon heeft de kelk korte witte haren. Dit kenmerk is goed te zien als de plant nog niet in bloei staat of uitgebloeid is. In bloei moet je de kroonbladeren verwijderen om de zwarte tanden te zien.
Verder is Duifkruid niet ruw behaard en zijn de bladeren meestal kleiner. Het omwindsel dat je onder het hoofdje vindt bestaat uit smalle omwindselblaadjes, bij Beemdkroon zijn deze breder. Duifkruid is in Vlaanderen veel zeldzamer dan Beemdkroon.
Blauwe knoop lijkt ook een beetje op Beemdkroon maar de bladeren van deze soort zijn niet ingesneden en de randbloemen zijn niet stralend.

Beheer: 

Een goed maaibeheer met afvoer van het maaisel is belangrijk voor Beemdkroon. Het is een vrij forse soort die ook in vegetaties met hoger gras zoals glanshaverhooilanden kan standhouden. Maar voor kieming en dus verjonging van de populatie zijn open plekken nodig in de vegetatie. Het grasland moet dus niet te ruig zijn en grassen mogen niet domineren.  

De Knautiabij is een bijensoort die afhankelijk is van grote populaties Beemdkroon. Indien deze bijensoort aanwezig is moet men Beemdkroon in bloei en zaad laat komen. De Beemdkroon afmaaien voordat hij is uitgebloeid kan voor deze bijensoort nefast zijn. Ook voor Beemdkroon zelf is het natuurlijk belangrijk dat hij in zaad kan komen.

Habitat: 

Beemdkroon groeit optimaal in graslanden op voedselarme tot matig voedselrijke, kalkhoudende tot (bij voorkeur) kalkrijke bodems. De soort is nu vooral te vinden in bermen lang wegen, kanalen en rivieren.