Draadrus

Juncus filiformis

Habitat: 

Draadrus is een grondwaterafhankelijke soort van laagproductieve, venige graslanden en kleine-zeggenvegetaties. De standplaats wordt gekenmerkt door mineraalarm grondwater en een erg stabiele grondwatertafel, die het hele jaar door gelijk met het maaiveld staat. De soort verdraagt regelmatige (ondiepe) overstromingen met sediment- en nutriëntenarm water. Draadrus breidt zich op de groeiplaatsen nogal gemakkelijk uit als ondiepe drainagegreppels in de percelen niet meer onderhouden worden en dichtgroeien, als de standplaats dus natter wordt en er meer regenwater op de percelen stagneert.