Koprus

Juncus capitatus

Habitat: 

Koprus is een soort van vochtige, zandige akkers, plaatsen met ondiepe plassen met stagnerend water gedurende de winter, greppels tussen akkers en natte heide.