Engelse alant

Inula britannica

Habitat: 

Engelse alant is in Vlaanderen een soort van natte ruigten en overstromingsgraslanden langs de oevers van de Grensmaas. Ze groeit er overwegend in ruige vegetaties op slibafzettingen met vrij banale soorten als gele lis, harig wilgenroosje, grote kattenstaart, scherpe zegge en grote engelwortel (VAN LOOY et al. 2002). Engelse alant is, samen met heksenmelk, aspectbepalend in frequent overstromende graslanden op zandige oevers. Die standplaatsen zijn sterk beperkt door bedijking. Engelse alant is wijdverspreid in de gematigde zones van Europa en Azië. In tegenstelling tot wat zowel de Nederlandse als de wetenschappelijke naam suggereert, komt de soort van nature niet voor op de Britse Eilanden.