Groot springzaad

Impatiens noli-tangere

Habitat: 

Groot springzaad vindt men bijna steevast op min of meer schaduwrijke plekken in loofbos, op vochtige tot natte gronden. Daar groeit de soort vaak langs bronbeken en langs afwateringsgreppels bij kwelzones, waar het grote populaties kan opbouwen. Soms groeit ze dan weer op vochtige bospaden of langs de oevers van een al dan niet kunstmatige waterloop, maar dan wel bij voorkeur in de schaduw van houtige begroeiing. Groot springzaad staat in de regel op eerder voedselrijke, licht zure tot neutrale, lemige bodems, maar soms ook op wat meer zandige bodems. Aangezien de soort wel eens als tuinplant wordt gekweekt, verwildert ze soms of komt ze via tuinafval in de natuur terecht. Dergelijke populaties houden zelden lang stand.