Schermscheefbloem

Iberis umbellata

Habitat: 

Schermscheefbloem wordt als verwilderde sierplant soms gezien op stortplaatsen of in ruigten nabij huizen. Sinds kort slaagt de soort er echter ook steeds vaker in om op geschikte standplaatsen in te burgeren. Dat is onder meer het geval op oude, vochtige, beschaduwde muren of in door populier beschaduwd mosduin. Haar groeiplaatsen zijn vaak opvallend kalkrijk. Ook in haar gebied van herkomst is schermscheefbloem gebonden aan beschaduwde, stenige, kalkrijke plaatsen.