Kikkerbeet

Hydrocharis morsus-ranae

Habitat: 

Kikkerbeet groeit vooral in de rustige delen van niet te diepe plassen, vaarten en (soms erg smalle) sloten. Minder talrijk gedijt de soort ook op luwe plaatsen tussen helofyten in traag stromend water. Het is een soort van voedselrijk, zwak zuur tot basisch, matig hard (eerder kalkarm), zoet tot zwak brak water dat ook door colloïden vertroebeld mag zijn.