Gladde witbol

Holcus mollis

Habitat: 

Gladde witbol is vooral te vinden langs wegkanten, vaak wat beschaduwd, of in een struweel- of bosomgeving. De soort groeit vooral op zandige gronden.