Stijf havikskruid

Hieracium laevigatum

Habitat: 

Stijf havikskruid groeit in grazige vegetaties in de halfschaduw, langs bosranden en langs brede bospaden. De soort komt voor in eikenberkenbos en in naaldhoutaanplanten. Ze groeit bij voorkeur op zandige of uitgeloogde leembodems, in voedselarme tot matig voedselarme omstandigheden. Stijf havikskruid groeit in grazige vegetaties in bosranden op zandgrond. In de Leemstreek groeit de soort vaak in holle wegen. Buiten de Kempen en de Leemstreek wordt stijf havikskruid vooral op (kaai)muren gevonden.