Kaal breukkruid

Herniaria glabra

Habitat: 

Kaal breukkruid groeit op droge, stenige substraten. In Vlaanderen zijn spoorwegterreinen het favoriete milieu, naast mijnterreinen, sintelpaden en braakliggende terreinen met veel puin. Soms groeit de soort op meer natuurlijke plaatsen zoals op de grindrijke oevers van de Grensmaas.