Gewone berenklauw

Heracleum sphondylium

Habitat: 

Gewone berenklauw is een soort van matig voedselrijke, vochtige graslanden, ruigten, wegbermen, dijken en zomen. Vooral in vochtige ruigten kan de soort domineren. Gewone berenklauw is niet bestand tegen brak of zilt water.