Geel nagelkruid

Geum urbanum

Habitat: 

Geel nagelkruid groeit op basische, voedselarme tot voedselrijke, droge tot vochtige bodems. Behalve in bosranden en in struwelen komt geel nagelkruid voor in meer verstedelijkte milieus, zoals tuinen, parken en braakliggende terreinen.