Slipbladige ooievaarsbek

Geranium dissectum

Habitat: 

Slipbladige ooievaarsbek is een soort van grazige wegbermen, grazige sloottaluds, wei- en akkerranden. De soort komt vooral voor op zwaardere bodems (klei, leem) en graag op kalkrijke grond.